MLUVENÍ HROU

Cílem kroužku je především zábavnou a hravou formou rozvíjet komunikační dovednosti u předškolních dětí. Zároveň se ale zaměříme i na rozvoj dalších dovedností, které jsou ke správnému vývoji řeči nezbytné a jsou také důležitým předpokladem pro školní zralost. 

Na kroužku se budeme zabývat těmito oblastmi:

  • Komunikace a řeč - artikulace, gymnastika mluvidel, tempo řeči, slovní zásoba, slovní pohotovost

  • Dechová cvičení - správný nádech, výdech, usměrňování výdechového proudu

  • Sluchové vnímání- rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, dělení slov na slabiky, identifikace první a poslední hlásky, sluchová paměť

  • Zrakové vnímání- zraková analýza a syntéza, zraková paměť

  • Logické myšlení- řešení různých rébusů, doplňování logických řad

  • Pravolevá orientace - na těle, v prostoru

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK

Kroužek bude probíhat v prostorách Mezery na adrese Kounice 5 každou  středu od 14:15 do 15:00. 

Kroužek je vhodný pro děti ve věku 5 - 7 let.

Součástí kroužku je i vyzvednutí dítěte v Kounické školce.

Kurz má celkem 15 lekcí, které proběhnou v následujících termínech:

Březen 4., 11., 18., 25.,

Duben 1., 8., 15., 22., 29.

Květen 6., 13., 20., 27.

Červen 3., 10.

Celková cena kroužku je 2250 Kč a lze ji uhradit ve dvou splátkách.

Začátek kurzu přesunut na září!

V případě zájmu o tento kroužek prosíme o vyplnění registrace.

Děkujeme :-)

Co nám o sobě prozradila lektorka kurzu?

"Jmenuji se Barbora Morkusová a jsem speciální pedagog se státní zkouškou z logopedie. Před mateřskou dovolenou jsem pracovala jako učitelka na logopedické základní škole. Logopedii učím především formou hry. Logopedický kroužek může být i skvělou přípravou na zápis do školy a první třídu."

©2018 - 2020 Mezera z. s.

kudyznudy-RGB.jpg