Mini školka Ježeček je celodenní hlídání dětí s programem provozované spolkem Mezera z.s. v prostorách domečku Mezera na adrese Kounice 494. V současné chvíli zahajujeme příjem přihlášek na září 2019. Pro přípravu a usnadnění adaptace vašich dětí na pobyt ve školce můžete využít “Školku na zkoušku”, na kterou plynule naváže provoz v mini školce Ježeček a umožní vašim dětem jednoduchý přechod. Více informací o školce na zkoušku zde.

Program přizpůsobujeme jak počasí, tak ročnímu období a konkrétnímu dětskému kolektivu. Při sestavování programu školky klademe důraz především na respektování osobnosti dítěte, rozvoj jeho schopností, komunikačních dovedností a samostatnosti. Naše filozofie je také blízká myšlenkám zdravého životního stylu, ekologie a zdravých mezilidských vztahů.

 

 

 • přátelskou, rodinnou atmosféru v domácím prostředí a v bezprostřední blízkosti lesa

 • citlivý, individuální přístup k dětem

 • vedení k samostatnosti, nezávislosti, odpovědnosti a zdravému sebevědomí

 • vedení k vzájemnému respektu k sobě i svému okolí

 • každodenní trénink sebeobsluhy včetně hygienických návyků

 • rozvoj fyzických dovedností (venkovní pohybové aktivity, ranní rozcvička)

 • rozvoj komunikačních schopností a navazování sociálních kontaktů

 • rozvoj představivosti a tvořivosti (každodenní tvořivé aktivity s využitím široké škály technik a materiálů)

 • motivace dětí k běžným činnostem formou her a zábavy

 • pravidelný pobyt v přírodě a její poznávání v souladu s ročními obdobími

 • usnadnění adaptace dětí na pravidelný režim

Mini školka Ježeček

Mini školka Ježeček nabízí:

Denní program:

7:30 - 8:30 volná hra, příchod dětí

8:30 - 9:00 ranní rozcvička s říkankami

9:00 - 9:30 dopolední svačinka, hygiena

9:30 - 10:30 dopolední výchovně vzdělávací program

10:30 - 11:30 pobyt venku - vycházka, sportovní aktivity, poznávání přírody aj.

11:30 - 12:15 příprava na oběd, hygiena, oběd

12:15 - 12:30 odchod dětí po obědě, příprava na spaní

12:30 - 14:30 odpočinek (spánek)

14:30 - 15:00 odpolední svačina

15:00 - 17:00 volná hra, pobyt venku, tvořivé aktivity, odchod dětí

Ceník:

©2018 - 2020 Mezera z. s.

kudyznudy-RGB.jpg