Příroda a já

Pojďme se společně učit poznávat sebe a vše co nás obklopuje.

Hledat souvislosti mezi námi lidmi, rostlinami a zvířaty.

Chápat svět jako jeden velký celek, kterého jsme součástí.

Každé setkání začne povídáním o přírodě a na ně naváže pobyt venku.Celým kurzem nás budou provázet jednotlivé elementy Země.

OHEŇ - ZEMĚ - KOV - VODA - DŘEVO.

V podzimním kurzu začneme s elementem Země, další budou navazovat dle ročních období.

Průvodkyní se stane Lenka Horová v jejímž kruhovém prostoru Oko centrum budou setkání částečně probíhat.

Kurz sestává z 5 setkání v délce 90 minut, které proběhnou vždy ve středu od 15:00 do 16:30 v následujících dnech:

 

23.10.

6.11.

20.11.

4.12.

18.12.

 

Cena kurzu je 500 Kč/ dítě.

Maximálně 10 dětí ve věku 8 - 12 let.

©2018 - 2020 Mezera z. s.

kudyznudy-RGB.jpg